Для орендарів спецтехніки надається можливість в реальному часі спостерігати за фактичним виконанням даною технікою робіт, що дозволить уникнути розбіжностей при розрахунках з орендодавцями. Також завдяки додатковим можливостям системи FreeTrack надається можливість фіксувати розгрузки та загрузки бетону та інших матеріалів, напрямок обертання ротора міксера, визначати час роботи стріли будівельного крана, розвантажування та навантажування самоскидів тощо.

Система GPS моніторингу спецтехніки FreeTrack унеможливлює нецільове використання техніки та зливання палива, надає можливість контролю комунальної техніки з метою мінімізації розходу. Весь цикл робіт буде під контролем Клієнта: реальна кількість відпрацьованих годин кожною одиницею спецтехніки, її місцезнаходження, історія переміщень на місцевості за тривалий період часу, реальні витрати пального, точна площа оброблених полів, прокладених доріг та інші важливі показники.

FreeTrack - моніторинг будівельної спецтехніки: контроль дорожньої, комунальної техніки:

  • Відслідковувати в режимі реального часу транспортні засобами та вантажі - контроль у "on-line" режимі пересування автомобілів та вантажів. Дані висвітлюються на електронній карті та відображаються у вигляді узагальнюючих звітів.
  • Здійснити контроль за дотримання маршруту - задаючи контрольні зони та маршрути для різного типу автомобілів на електронній карті при допомозі диспетчерського програмного забезпечення. Відповідно у звітах фіксуються дані про перетин меж контрольної зони або відхилення від маршруту, про що негайно повідомляється диспетчера Клієнта.
  • Виявити нецільове використання транспортних засобів, унеможливити здійснення водіями так званих „лівих рейсів”
  • Здійснити контроль за витратами палива, об’ємом заправок та зливів, часом та місцем заправок
  • Здійснити контроль за відкриттям дверей контейнерів та вантажних відсіків - використовуючи відповідні пристрої. Час і місце відкриття вантажного відсіку чи контейнера фіксується системою, яка інформує про це відповідального менеджера або диспетчера Клієнта.
  • Здійснити контроль за вологістю та температурою в контейнерах або вантажних відсіках - використовуючи давачі температури. Завдяки чому системою формується звіт про невідповідність температурного режиму і, відповідно, отримуємо можливість перегляду повідомлень в режимі реального часу про порушення температурного режиму та переглянути звіти про відхилення від заданих температурних значень за встановлений період часу, як у цифровому так і у графічному відображеннях.
  • Допоможе сформувати різноманітні спеціалізовані звіти.

За допомогою системи FreeTrack Клієнт легко може вирішити й таку важливу проблему в сільському господарстві як достовірне обчислення площі полів неправильної форми. Завдяки фотографіям зі супутника, GPS даним та математичним розрахункам Система надасть максимально точну інформацію про стан виконаних робіт та зведе до мінімуму можливі похибки в розрахунках.