Автоматизована система управління - новий рівень ведення бізнесу

  В сучасних умовах розвитку технологій, успішним власникам підприємств, що володіють власним або орендованим автопарком, необхідно зосередити свою увагу на автоматизованих системах управління (АСУ) підприємств. Це система, що ґрунтується на комплексному використанні інформаційних, математичних , технічних та організаційних засобів управління складними економічними й технічними процесами.

  Виходячи з того, що інформація діяльності компанії затверджується та формується в паперовому вигляді і зберігається в окремих журналах та файлах, то досить складно проаналізувати загальну картину розвитку підприємства. Також причиною гальмування розвитку підприємств є залежність від однієї особи, що володіє всією необхідною інформацією для кваліфікованого та успішного виконання або вирішення замовлень чи завдань, що стоять перед компанією. Таким чином проміжні ланки не мають достатньої інформації щодо поточних замовлень та розрахунків і часто дублюють одну і ту ж роботу. Всі ці фактори унеможливлюють своєчасне реагування щодо аналітичної та оперативної інформації керівниками підприємств та його підрозділів.

Отже, про успішне, конкурентоздатне підприємство, що йде в ногу з часом ми можемо говорити лише у випадку впровадження на підприємстві програми комплексної автоматизації. Це дозволить усунути наявні проблеми та впровадити покращення у майбутньому:

  • локалізувати інформацію про діяльність підприємства в одному місці, що дасть змогу керівництву та його підрозділам приймати будь-які стратегічні та оперативні рішення;
  • скоротити витрати на амортизацію витратних матеріалів, запчастин, ремонтів та усунути недоліки в обліку пального;
  • автоматизувати складні розрахунки.
  •   Автоматизація роботи автотранспортних підприємств можлива завдяки впровадженню системи GPS моніторингу. Це дає змогу відстежувати місце знаходження автомобілів, зливи та заправки палива, графіки пересування, простої автотранспорту та багато інших переваг.
    Отже, автоматизована система управління – вагомий крок до майбутнього розвитку Вашого підприємства.


    Leave a Reply